Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK197F
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Polešovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2020 10:01
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.09.2017
Předkladatel: MěÚ Uherské Hradiště
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ZLK197F_zadani.pdf (308 kB) - 05.01.2018 14:45:36
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.10.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK197F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (243 kB) - 05.01.2018 14:46:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK197F_vyhodnoceni.pdf (5193 kB) - 11.03.2019 14:41:42
Text Hodnocení Natura 2000: ZLK197F_Natura.pdf (5193 kB) - 11.03.2019 14:41:42
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.11.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ZLK197F_infoStan.pdf (6098 kB) - 15.12.2020 10:01:00
Text stanoviska: ZLK197F_stanoviskoSEA.pdf (247 kB) - 15.12.2020 10:01:00
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: