Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK100F
Název koncepce: Územní plán Trnávka
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2016 14:44
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.03.2015
Předkladatel: Městský úřad Kopřivnice
IČO předkladatele: 00298077
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK100F_zadani.pdf (762 kB) - 05.05.2015 11:49:40
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.05.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK100F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (126 kB) - 05.05.2015 11:50:48
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK100F_navrh.pdf (19832 kB) - 16.11.2016 14:42:38
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK100F_vyhodnoceni.pdf (19832 kB) - 16.11.2016 14:42:38
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.09.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK100F_stanoviskoSEA.pdf (763 kB) - 16.11.2016 14:44:13
Datum veřejného projednání: 14.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2016
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání: 26.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.05.2017
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: