Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM1025P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Dolní Bojanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2013 08:41
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM1025P_navrhZadani.pdf (1371 kB) - 19.03.2012 16:32:15
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM1025P_stanoviskoNavrhZadani.doc (73 kB) - 24.04.2012 09:16:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM1025P_stanoviskoNavrh1.doc (91 kB) - 22.04.2013 08:41:52
Důvody ukončení posuzování: