Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK339P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lutopecny
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2010 09:22
Předkladatel: MěÚ Kroměříž Odbor rozvoje města Velké náměstí č. 115/1 767 01 Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK339P_navrhZadani.pdf (740 kB) - 10.02.2009 09:44:56
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK339P_stanoviskoNavrhZadani.doc (155 kB) - 12.03.2009 13:44:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK339P_stanoviskoKoncept.doc (119 kB) - 20.08.2010 09:22:15
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: