Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK118F
Název koncepce: Územní plán Bukovec změna č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 16:12
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.09.2015
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov
IČO předkladatele: 00296759
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK118F_zadani.doc (374 kB) - 06.10.2015 14:12:10
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Natura
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK118F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (126 kB) - 06.10.2015 14:14:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK118F_navrh.pdf (1415 kB) - 16.11.2016 14:22:48
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK118F_vyhodnoceni.pdf (4783 kB) - 16.11.2016 14:22:48
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.04.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK118F_stanoviskoSEA.pdf (794 kB) - 17.08.2017 09:38:35
Datum veřejného projednání: 18.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.04.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání: 28.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2017
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK118F_infoVP.pdf (102 kB) - 17.08.2017 09:39:23
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK118F_infoOpakVP.pdf (100 kB) - 19.12.2017 16:12:43