Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK280F
Název koncepce: Návrh ÚP Bukovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 10:45
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.05.2018
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK280F_zadani.pdf (154 kB) - 01.10.2018 10:05:33
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.06.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK280F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (576 kB) - 01.10.2018 10:06:09
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 10.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2020
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK280F_vyhodnoceni.pdf (8537 kB) - 04.12.2020 10:45:22
Text Hodnocení Natura 2000: MSK280F_Natura.pdf (2025 kB) - 04.12.2020 10:45:22
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.10.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK280F_stanoviskoSEA.pdf (355 kB) - 04.12.2020 10:45:58
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: