Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK185F
Název koncepce: Územní plán Odry
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 11:42
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.10.2016
Předkladatel: Městský úřad Odry
IČO předkladatele: 00298221
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK185F_zadani.PDF (698 kB) - 15.11.2016 08:30:14
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 09.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK185F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (689 kB) - 15.11.2016 08:37:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2018
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Mazalová Monika Mgr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK185F_vyhodnoceni.pdf (14647 kB) - 19.11.2019 11:42:17
Text Hodnocení Natura 2000: MSK185F_Natura.pdf (3652 kB) - 19.11.2019 11:42:17
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.05.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK185F_stanoviskoSEA.pdf (582 kB) - 19.11.2019 11:40:08
Datum veřejného projednání: 16.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2019
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 03.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2020
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: