Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK089F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Huzová
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2016 08:08
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 01.08.2014
Předkladatel: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO předkladatele: 00299529
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK089F_zadani.pdf (188 kB) - 04.09.2014 12:31:31
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 28.08.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK089F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (60 kB) - 04.09.2014 12:35:45
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 15.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): OLK089F_navrh.pdf (267 kB) - 08.11.2016 08:04:16
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK089F_vyhodnoceni.pdf (8042 kB) - 08.11.2016 08:04:16
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.10.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK089F_stanoviskoSEA.pdf (674 kB) - 08.11.2016 08:08:11
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: