Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK226P
Název koncepce: Návrh Zadání Územního plánu Janov nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2016 14:47
Předkladatel: Městský úřad Jablonec nad Nisou
IČO předkladatele: 00262340
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK226P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 11.08.2010 16:37:46
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK226P_stanoviskoNavrh1.pdf (162 kB) - 25.01.2016 14:47:30
Důvody ukončení posuzování: