Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK085F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hustopeče nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2015 11:20
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.07.2014
Předkladatel: Městys Hustopeče nad Bečvou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK085F_zadani.pdf (730 kB) - 13.08.2014 14:19:58
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.07.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK085F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (61 kB) - 13.08.2014 14:21:03
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2015
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK085F_vyhodnoceni.pdf (7240 kB) - 16.11.2015 11:20:09
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.10.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK085F_stanoviskoSEA.docx (43 kB) - 16.11.2015 11:17:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: