Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK097F
Název koncepce: Územní plán Fulnek změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2018 14:24
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.03.2015
Předkladatel: Městský úřad Odry
IČO předkladatele: 00298221
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK097F_zadani.PDF (116 kB) - 01.04.2015 17:03:14
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 31.03.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK097F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (125 kB) - 01.04.2015 17:03:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2017
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK097F_navrh.pdf (609 kB) - 14.09.2017 08:49:10
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK097F_vyhodnoceni.pdf (6746 kB) - 14.09.2017 08:49:10
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.04.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK097F_stanoviskoSEA.pdf (589 kB) - 09.04.2018 14:24:33
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: