Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK148F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vratimov vč. zm. č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2018 08:11
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 17.02.2016
Předkladatel: Městský úřad Vratimov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: MSK148F_zprava.pdf (250 kB) - 17.03.2016 11:45:04
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 16.03.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK148F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.rtf (894 kB) - 17.03.2016 11:46:19
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2017
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK148F_vyhodnoceni.pdf (4496 kB) - 17.08.2017 13:13:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.01.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK148F_stanoviskoSEA.pdf (567 kB) - 16.03.2018 08:10:19
Datum veřejného projednání: 01.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.03.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK148F_infoVP.pdf (192 kB) - 16.03.2018 08:11:20