Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK254F
Název koncepce: Zpráva o upl. ÚP Horní Suchá vč. zm. č. 1 ÚP Horní Suchá
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 13:05
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 02.11.2017
Předkladatel: Magistrát města Havířova
IČO předkladatele: 00297488
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: MSK254F_zprava.pdf (182 kB) - 19.12.2017 16:17:37
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 29.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK254F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (591 kB) - 19.12.2017 16:18:25
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 07.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK254F_vyhodnoceni.pdf (3776 kB) - 04.12.2020 13:05:24
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.06.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK254F_stanoviskoSEA.pdf (568 kB) - 04.12.2020 13:05:49
Datum veřejného projednání: 07.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: