Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK193F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Velká Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2019 11:52
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 30.08.2017
Předkladatel: MěÚ Valašské Meziříčí
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ZLK193F_zprava.pdf (480 kB) - 05.01.2018 14:28:15
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 05.10.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: ZLK193F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (232 kB) - 05.01.2018 14:28:38
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK193F_vyhodnoceni.pdf (5296 kB) - 13.11.2019 11:51:55
Text Hodnocení Natura 2000: ZLK193F_Natura.pdf (1686 kB) - 13.11.2019 11:51:55
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.11.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ZLK193F_stanoviskoSEA.pdf (448 kB) - 13.11.2019 11:52:36
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: