Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK468P
Název koncepce: Územní plán Heřmánky
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 12:45
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK468P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (126 kB) - 16.05.2012 11:28:51
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK468P_stanoviskoNavrh1.rtf (857 kB) - 12.01.2016 12:45:35
Důvody ukončení posuzování: