Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK012P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu města Kroměříž
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2008 10:56
Předkladatel: Městský úřad Kroměříž - odbor rozvoje města, Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK012P_stanoviskoNavrhZadani.doc (141 kB) - 11.04.2007 16:10:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK012P_stanoviskoKoncept.doc (132 kB) - 18.07.2008 10:56:18
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: