Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK208F
Název koncepce: Zpráva o upl. ÚP Baška a zm. č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2019 07:49
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 24.11.2016
Předkladatel: Magistrát města Frýdku-Místku
IČO předkladatele: 00296643
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: MSK208F_zprava.DOCX (66 kB) - 23.12.2016 08:25:10
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 21.12.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK208F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (727 kB) - 23.12.2016 08:26:13
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 31.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2017
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK208F_vyhodnoceni.pdf (3708 kB) - 17.08.2017 10:28:19
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 29.05.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK208F_stanoviskoSEA.pdf (569 kB) - 01.10.2018 10:53:51
Datum veřejného projednání: 30.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2018
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 14.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2019
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK208F_infoVP.pdf (154 kB) - 01.10.2018 09:40:06
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK208F_infoOpakVP.pdf (159 kB) - 30.10.2019 07:49:56