Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK373P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 5 územního plánu města Kroměříže
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2011 08:18
Předkladatel: MěÚ Kroměříž Odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK373P_navrhZadani.zip (1333 kB) - 05.05.2009 09:33:39
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK373P_stanoviskoNavrhZadani.doc (165 kB) - 28.05.2009 13:17:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK373P_stanoviskoNavrh1.doc (130 kB) - 25.03.2011 08:18:17
Důvody ukončení posuzování: