Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK256F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Nový Malín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2020 15:43
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.12.2016
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání: Obecní úřad Nový Malín, Městský úřad Šumperk Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic www.sumperk.cz/mapový portál/územní plány obcí projednávané
Text návrhu zadání: OLK256F_zadani.pdf (6045 kB) - 18.01.2017 14:11:39
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.01.2017
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK256F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (52 kB) - 18.01.2017 14:12:49
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK256F_vyhodnoceni.pdf (13085 kB) - 16.07.2020 15:42:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.07.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK256F_stanoviskoSEA.pdf (644 kB) - 16.07.2020 15:43:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: