Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK208P
Název koncepce: Územní plán Úvalno
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2010 08:52
Předkladatel: Městský úřad Krnov, Odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK208P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (303 kB) - 20.05.2009 08:17:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK208P_stanoviskoNavrh1.doc (106 kB) - 02.04.2010 08:52:22
Důvody ukončení posuzování: