Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK132F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Brumovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 14:47
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.02.2016
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK132F_zadani.pdf (454 kB) - 16.03.2016 14:53:37
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.03.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK132F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.rtf (898 kB) - 16.03.2016 14:55:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 08.07.2019
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK132F_vyhodnoceni.pdf (5822 kB) - 19.11.2019 10:52:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.12.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK132F_stanoviskoSEA.pdf (579 kB) - 04.12.2020 14:47:54
Datum veřejného projednání: 15.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: