Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK525P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Holešov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2012 07:12
Předkladatel: MěÚ Holešov Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykova 628 769 17 Holešov
IČO předkladatele: 00287172
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK525P_navrhZadani.zip (6386 kB) - 25.06.2010 13:07:57
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK525P_stanoviskoNavrhZadani.doc (142 kB) - 21.07.2010 09:53:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK525P_stanoviskoKoncept.pdf (175 kB) - 27.02.2012 07:12:38
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: