Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM669F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Rájec-Jestřebí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2021 10:46
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 31.01.2019
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
IČO předkladatele: 00279943
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM669F_zadani.pdf (648 kB) - 06.02.2019 10:31:26
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 22.02.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM669F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (101 kB) - 26.02.2019 11:11:11
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM669F_vyhodnoceni.pdf (4793 kB) - 05.02.2021 12:31:51
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.07.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM669F_stanoviskoSEA.pdf (293 kB) - 21.07.2021 10:46:19
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: