Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK131F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 4 ÚP Český Těšín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 16:31
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.02.2016
Předkladatel: Městský úřad Český Těšín
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK131F_zadani.pdf (157 kB) - 16.03.2016 14:44:21
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.03.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK131F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.rtf (893 kB) - 16.03.2016 14:45:36
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK131F_vyhodnoceni.pdf (6641 kB) - 04.11.2016 12:00:01
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.04.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK131F_stanoviskoSEA.pdf (817 kB) - 10.04.2017 16:26:04
Datum veřejného projednání: 19.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2017
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 09.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2017
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 04.10.2017
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK131F_infoVP.pdf (149 kB) - 17.08.2017 11:00:18
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK131F_stanNavrhUpr.pdf (555 kB) - 19.12.2017 16:30:44
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK131F_infoOpakVP.pdf (153 kB) - 19.12.2017 16:31:02