Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM036S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Zbýšov (ORP Rosice)
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2021 11:04
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Rosice, odb. stavební úřad
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 23.12.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM036S_navrh_textNavrhu.pdf (634 kB) - 20.01.2021 11:04:23
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM036S_navrh_textStanoviska.pdf (201 kB) - 20.01.2021 11:04:23
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: