Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM110F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Mokrá-Horákov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2015 09:14
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.12.2013
Předkladatel: OÚ Mokrá-Horákov
IČO předkladatele: 00282111
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM110F_zadani.pdf (470 kB) - 05.12.2013 10:32:58
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.12.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM110F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (106 kB) - 07.01.2014 15:29:46
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM110F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (106 kB) - 07.01.2014 15:29:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 05.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2014
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM110F_vyhodnoceni.pdf (4183 kB) - 29.01.2015 09:14:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.10.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM110F_infoStan.doc (94 kB) - 20.10.2014 15:38:54
Text stanoviska: JHM110F_stanoviskoSEA.doc (94 kB) - 20.10.2014 15:38:54
Datum veřejného projednání: 03.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 10.03.2015
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: