Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK186F
Název koncepce: Územní plán Hrabyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 09:40
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.07.2016
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK186F_zadani.docx (172 kB) - 16.11.2016 11:39:50
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK186F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (763 kB) - 16.11.2016 11:42:52
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 15.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2018
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK186F_navrh.pdf (2051 kB) - 16.03.2018 08:05:38
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK186F_vyhodnoceni.pdf (4140 kB) - 16.03.2018 08:05:38
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.03.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK186F_stanoviskoSEA.pdf (567 kB) - 16.03.2018 08:06:28
Datum veřejného projednání: 29.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.09.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK186F_infoVP.pdf (152 kB) - 01.10.2018 09:40:55