Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK294F
Název koncepce: Územní plán Písečná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2021 13:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 07.05.2019
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK294F_zadani.pdf (367 kB) - 31.05.2019 13:15:08
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.05.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK294F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (587 kB) - 31.05.2019 13:15:38
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 04.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2021
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK294F_vyhodnoceni.pdf (10291 kB) - 17.03.2021 16:48:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 31.05.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK294F_stanoviskoSEA.pdf (322 kB) - 01.06.2021 13:22:37
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: