Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK006P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Závada
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2010 09:16
Předkladatel: Městský úřad Hlučín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK006P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (139 kB) - 09.10.2007 10:02:22
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK006P_stanoviskoKoncept.DOC (113 kB) - 11.02.2010 09:16:21
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: