Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK020P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Krnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2009 11:11
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK020P_stanoviskoNavrhZadani.doc (145 kB) - 09.10.2007 10:35:31
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK020P_stanoviskoKoncept.DOC (102 kB) - 05.06.2009 11:11:16
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: