Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM011S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2020 13:46
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM011S_navrh_textNavrhu.zip (3238 kB) - 12.12.2019 10:55:17
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM011S_navrh_textStanoviska.docx (53 kB) - 12.12.2019 10:55:17
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM011S_vyhodnoceni.pdf (3013 kB) - 24.08.2020 10:37:50
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 22.10.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM011S_stanoviskoSEA.pdf (339 kB) - 23.10.2020 13:46:12
Datum veřejného projednání: 03.09.2020
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: