Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP039G
Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2021 14:34
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Zadání: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP039G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (168 kB) - 19.05.2020 15:00:49
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP039G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (5561 kB) - 19.05.2020 15:04:07
Text Posouzení Natura 2000: MZP039G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (4451 kB) - 19.05.2020 15:04:07
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP039G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (262 kB) - 29.06.2020 14:10:14
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 14.05.2021
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP039G_stanovisko_informace.pdf (176 kB) - 19.05.2021 10:15:06
Text stanoviska: MZP039G_stanovisko_textStanoviska.pdf (312 kB) - 19.05.2021 10:15:07
Datum veřejného projednání: 24.08.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP039G_VP_informace.zip (533 kB) - 04.08.2021 14:29:15
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP039G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (6708 kB) - 21.07.2021 08:39:50
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP039G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (8233 kB) - 21.07.2021 08:39:50
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP039G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (4464 kB) - 21.07.2021 08:39:50
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP039G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (216 kB) - 26.08.2021 14:34:01
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: