Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK110F
Název koncepce: Územní plán Štáblovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2017 13:45
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.06.2015
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK110F_zadani.pdf (485 kB) - 23.07.2015 08:54:20
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.07.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK110F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (143 kB) - 23.07.2015 08:55:19
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 02.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK110F_navrh.pdf (928 kB) - 16.11.2016 11:51:45
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK110F_vyhodnoceni.pdf (2908 kB) - 16.11.2016 11:51:45
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.09.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK110F_stanoviskoSEA.pdf (1535 kB) - 16.11.2016 11:53:22
Datum veřejného projednání: 09.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK110F_infoVP.pdf (152 kB) - 13.01.2017 13:45:59