Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK049F
Název koncepce: Změna č. 2 ÚP Malenovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2016 14:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.09.2013
Předkladatel: Obecní úřad Malenovice
IČO předkladatele: 00576964
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 26.09.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK049F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (144 kB) - 30.01.2014 11:02:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 07.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.05.2014
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK049F_vyhodnoceni.pdf (3880 kB) - 07.04.2015 13:42:16
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.03.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK049F_stanoviskoSEA.rtf (348 kB) - 07.04.2015 13:38:50
Datum veřejného projednání: 21.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.05.2015
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK049F_infoVP.pdf (1751 kB) - 16.11.2015 10:47:23
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK049F_stanNavrhUpr.docx (133 kB) - 16.11.2015 10:47:23
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK049F_infoOpakVP.pdf (876 kB) - 16.03.2016 14:51:32