Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK194F
Název koncepce: Zm. č. 1 ÚP Jablunkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 16:33
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.06.2015
Předkladatel: Městský úřad Jablunkov
IČO předkladatele: 00296759
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.07.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK194F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (772 kB) - 16.11.2016 14:27:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 02.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK194F_vyhodnoceni.pdf (5531 kB) - 17.08.2017 09:34:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 05.05.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK194F_stanoviskoSEA.pdf (783 kB) - 17.08.2017 09:35:47
Datum veřejného projednání: 02.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2017
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 20.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.10.2017
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK194F_infoVP.pdf (92 kB) - 17.08.2017 09:37:09
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK194F_stanNavrhUpr.pdf (621 kB) - 17.08.2017 09:37:09
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK194F_infoOpakVP.pdf (92 kB) - 19.12.2017 16:33:20