Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK152F
Název koncepce: Územní plán Otice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2016 08:19
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.01.2015
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK152F_zadani.docx (92 kB) - 12.05.2016 08:12:07
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.02.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK152F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (218 kB) - 12.05.2016 08:12:54
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 11.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2015
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK152F_vyhodnoceni.pdf (1835 kB) - 12.05.2016 08:16:13
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.12.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK152F_stanoviskoSEA.rtf (864 kB) - 12.05.2016 08:17:16
Datum veřejného projednání: 06.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2016
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK152F_infoVP.pdf (154 kB) - 12.05.2016 08:19:56