Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM948P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bořetice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2013 09:47
Předkladatel: MěÚ Hustopeče, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00283193
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM948P_navrhZadani.pdf (472 kB) - 10.01.2012 16:28:45
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM948P_stanoviskoNavrhZadani.doc (73 kB) - 03.02.2012 08:41:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM948P_stanoviskoNavrh1.doc (128 kB) - 28.08.2013 09:47:03
Důvody ukončení posuzování: