Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK344P
Název koncepce: Územní plán Bohumín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2013 09:46
Předkladatel: Městský úřad Bohumín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK344P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (306 kB) - 09.08.2010 07:41:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK344P_stanoviskoNavrh1.rtf (319 kB) - 23.02.2012 14:16:58
Text stanoviska k návrhu (2): MSK344P_stanoviskoNavrh2.rtf (306 kB) - 04.01.2013 09:46:09
Důvody ukončení posuzování: