Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC661P
Název koncepce: Kladno - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2014 07:43
Předkladatel: MM Kladno
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC661P_stanoviskoNavrhZadani.doc (107 kB) - 15.09.2009 07:05:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu:
Text stanoviska ke konceptu: STC661P_stanoviskoKoncept.zip (358 kB) - 23.04.2012 09:35:20
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC661P_stanoviskoNavrh1.doc (112 kB) - 15.04.2014 07:42:28
Text stanoviska k návrhu (2): STC661P_stanoviskoNavrh2.doc (83 kB) - 15.04.2014 07:43:12
Text stanoviska k návrhu (3): STC661P_stanoviskoNavrh3.doc (400 kB) - 15.04.2014 07:43:44
Důvody ukončení posuzování: