Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK067F
Název koncepce: Územní plán Mokré Lazce
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2017 09:44
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.03.2014
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK067F_zadani.doc (236 kB) - 03.04.2014 10:48:32
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 31.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK067F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (125 kB) - 03.04.2014 10:49:24
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 09.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2016
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK067F_navrh.pdf (1295 kB) - 19.01.2017 09:43:22
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK067F_vyhodnoceni.pdf (6601 kB) - 19.01.2017 09:43:22
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.01.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK067F_stanoviskoSEA.pdf (797 kB) - 19.01.2017 09:44:37
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: