Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP020G
Název: 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2019 12:39
Předkladatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 19.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka: návrh na aktualizaci ZÚR PK dle § 42 odst. 6 stavebního zákona od oprávněného investora, společnosti ČEPS a.s., z důvodu rozvoje veřejné technické infrastruktury
Text zadání/zprávy: MZP020G_navrh_textNavrhu.zip (1450 kB) - 30.01.2017 17:14:59
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP020G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (145 kB) - 30.01.2017 17:14:59
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP020G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (91941 kB) - 13.07.2017 16:07:36
Text Posouzení Natura 2000: MZP020G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (14317 kB) - 13.07.2017 16:07:36
Text návrhu ZÚR: MZP020G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (70662 kB) - 13.07.2017 16:07:36
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP020G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.zip (1080 kB) - 11.08.2017 12:55:39
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 07.11.2017
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP020G_stanovisko_informace.pdf (56 kB) - 13.11.2017 16:40:16
Text stanoviska: MZP020G_stanovisko_textStanoviska.pdf (85 kB) - 13.11.2017 16:40:16
Datum veřejného projednání: 27.04.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP020G_VP_informace.pdf (150 kB) - 18.07.2018 16:27:05
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP020G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (24071 kB) - 18.07.2018 16:29:45
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP020G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2430 kB) - 18.07.2018 16:29:45
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP020G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (2061 kB) - 18.07.2018 16:27:05
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP020G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (80 kB) - 18.07.2018 16:27:05
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP020G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.docx (12 kB) - 18.07.2018 16:32:55
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 10.09.2018
Informace o schválení ZÚR: MZP020G_VP_infSchvaleni.pdf (92 kB) - 16.01.2019 12:39:48
Schválená ZÚR: MZP020G_VP_schvalenaZUR.pdf (188 kB) - 16.01.2019 12:39:48