Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM436F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Bučovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.05.2018 11:46
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.10.2016
Předkladatel: MěÚ Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic
IČO předkladatele: 00291676
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM436F_zadani.pdf (503 kB) - 12.10.2016 10:41:14
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM436F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (100 kB) - 15.11.2016 08:24:28
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM436F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (100 kB) - 15.11.2016 08:24:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.05.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM436F_stanoviskoSEA.pdf (394 kB) - 10.05.2018 11:46:13
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: