Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK254P
Název koncepce: Územní plán Stěbořice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2010 09:40
Předkladatel: Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a ÚP
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK254P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (295 kB) - 16.06.2009 14:05:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK254P_stanoviskoNavrh1.rtf (296 kB) - 07.07.2010 09:40:44
Důvody ukončení posuzování: