Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM748P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 5 územního plánu městyse Drnholec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2011 14:27
Předkladatel: MěÚ Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 00283347
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM748P_navrhZadani.pdf (1982 kB) - 20.07.2010 15:47:12
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM748P_stanoviskoNavrhZadani.doc (89 kB) - 28.07.2010 11:46:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): JHM748P_stanoviskoNavrh1.doc (141 kB) - 13.10.2011 14:27:56
Důvody ukončení posuzování: