Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK248F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Karolinka (2014 - 2018)
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2020 08:44
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 24.10.2018
Předkladatel: Městský úřad Vsetín
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ZLK248F_zprava.pdf (925 kB) - 11.12.2018 13:48:54
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 07.12.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: ZLK248F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (228 kB) - 11.12.2018 13:49:35
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK248F_vyhodnoceni.pdf (6035 kB) - 10.12.2020 08:43:33
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.12.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ZLK248F_stanoviskoSEA.pdf (529 kB) - 10.12.2020 08:44:17
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: