Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK286P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Prostřední Bečva
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2012 07:50
Předkladatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO předkladatele: 00304271
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK286P_navrhZadani.pdf (1236 kB) - 22.10.2008 15:15:20
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK286P_stanoviskoNavrhZadani.doc (154 kB) - 26.11.2008 15:35:11
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK286P_stanoviskoKoncept.pdf (379 kB) - 16.07.2012 07:50:48
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: