Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM863P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Starý Poddvorov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2013 08:44
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM863P_navrhZadani.pdf (718 kB) - 12.04.2011 16:35:09
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM863P_stanoviskoNavrhZadani.doc (85 kB) - 12.04.2011 16:35:42
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM863P_stanoviskoNavrh1.doc (85 kB) - 22.04.2013 08:44:27
Důvody ukončení posuzování: