Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK059F
Název koncepce: Územní plán Třemešná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2016 15:42
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 21.01.2014
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK059F_zadani.pdf (186 kB) - 24.02.2014 08:38:22
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK059F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (123 kB) - 24.02.2014 08:41:49
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 30.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2014
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK059F_vyhodnoceni.pdf (5706 kB) - 28.01.2015 11:37:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.01.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK059F_stanoviskoSEA.rtf (348 kB) - 28.01.2015 11:38:28
Datum veřejného projednání: 05.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2015
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: MSK059F_StanoviskoSEAupr.rtf (855 kB) - 16.03.2016 15:40:26