Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK458P
Název koncepce: Územní plán Kobeřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2012 16:33
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK458P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (297 kB) - 04.04.2012 16:33:03
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK458P_stanoviskoNavrh1.rtf (315 kB) - 04.04.2012 16:33:43
Důvody ukončení posuzování: