Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK170P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Turnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2014 16:40
Předkladatel: Městský úřad Turnov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK170P_stanoviskoNavrhZadani.doc (98 kB) - 01.09.2009 10:58:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK170P_stanoviskoNavrh1.pdf (203 kB) - 31.03.2014 17:05:02
Text stanoviska k návrhu (2): LBK170P_stanoviskoNavrh2.pdf (175 kB) - 21.05.2014 16:40:29
Důvody ukončení posuzování: